دکتر فاطمه راکعی مشاور شهردار تهران در امور بانوان روز دوشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۶ در اولین همایش تکرار در ترسیم مقام مادر (تکرار بی انتهای اتیسم) که به همت انجمن اتسیم ایران برگزار شد حضور یافت.

مشاور شهردار تهران در امور بانوان ضمن اعلام عضویت در انجمن اتیسم گفت: خوشحالم که در خدمت مادران صبور اتیسم هستم. زنان با تجربه مادری و استقامت و تحمل رنج به مقام والایی در پیشگاه خداوند میرسند اما مادران اتیسم رنج مضاعفی را بر دوش می کشند.

راکعی در ادامه افزود: شهرداری تهران ظرفیت هایی را برای حمایت از مادران دارای فرزند اتیسم دارد که امیدواریم در همکاری نزدیک با انجمن اتیسم از این ظرفیت ها به صورت مثمر ثمر برای این مادران و به ویژه مادران اتیسم سرپرست خانوار استفاده کنیم.

در پایان این برنامه با حضور فاطمه راکعی مشاور شهردار تهران در امور بانوان و شهیندخت مولاوردی دستیارویژه رییس جمهور در امور شهروندی از برخی از مادران اتیسم تقدیر به عمل آمد.