شست " ضرورت حضور زنان در شوراها"

با سخنراني فاطمه راكعي، آذر منصوري و فخرالسادات محتشمي پور

زمان: يک شنبه اول اسفند ماه ساعت ١7

مكان  )با وسیله نقلیه شخصی):  بلوار فاطمی غربی- خیابان شهید اعتمادزاده- خیابان گردآفرید- پلاک 18- طبقه سوم

مکان (با وسیله نقلیه عمومی): کارگر شمالی- جنب مسجد امیر (ع) خیابان گردآفرید- بعد از تقاطع سیندخت- پلاک 18- طبقه سوم