بسم الله الرحمن الرحیم

خواهر گرانمایه، داغدار و صبورمان

سرکار خانم مهندس آذر منصوری عضو محترم شورای مرکزی جمعیت زنان مسلمان نواندیش

خبر درگذشت مادر بزرگوارتان موجی از تاثر و اندوه را برای همه ما به همراه آورد.

خواهران شما در جمعیت زنان مسلمان نو اندیش این ضایعه اندوهبار را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از خداوند همراه صابران برای شما و خانواده داغدار صبوری و برای آن مرحومه آرامش و غفران و رحمت واسعه در جوار حضرت دوست خواستار است.

جمعیت زنان مسلمان نو اندیش

7دی ماه 1395