علی مطهری در نخستین کنگره جمعیت زنان مسلمان نواندیش گفت: شهید مطهری پس از بازگشت از سفر پاریس در ایام نهضت اسلامی، در خصوص مسائل مطرح شده و مذاکراتی که با امام داشته است، بیان کرد که چند مساله را یادداشت کرده بودم که با امام مطرح کنم و امام قبل از آن گفت «مساله زن» و این نمایانگر اهمیت این امر در نزد رهبر کبیر انقلاب بوده است.

نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی با اشاره به نگاهی که دنیا به «زن» دارد و اسلام را متهم بر نادیده گرفتن حقوق زن می‌کند، بیان کرد: نهضت حقوق زن در اروپا به مساله انسان بودن زن، توجه خوبی کرد اما زن بودنِ زن را فراموش کرده است و نهضت حقوق زن اسلامی ضمن توجه بر انسان بودنِ زن، زن بودنِ زن را نیز مورد توجه قرار داده است.

این مسئول به تعبیر شهید مطهری در خصوص زنان اشاره کرد و افزود: شهید مطهری معتقد است که زن و مرد از نظر حقوق متساوی هستند اما حقوق زن و مرد با توجه به تفاوت هایی که در خلقت آنان وجود دارد، متشابه نیست یعنی این گونه نیست که هر حقی که برای مرد وجود دارد برای زن هم، عین همان باشد یا برعکس. زن و مرد حقوق متشابه ندارند اما حقوقشان با هم مساوی است.

نماینده دوره هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی، تحلیل شهید مطهری درباره دوره های سه گانه زن در طول تاریخ را برشمرد و بیان کرد: در یک دوره، زن به عنوان یک شیء گرانبها بود، پرده نشین بود و فعالیت های اجتماعی نداشت، ولی مرد باید برای رسیدن به زن، تلاش های بسیاری می کرد. زن شخص نبود و به طور مستقیم تاثیری بر تاریخ نداشت و به شکل غیرمستقیم از طریق تاثیربر مردان، در تاریخ نقش ایفا می کرد.

این مسئول به دوره دوم زن در تاریخ به تعبیر شهید مطهری اشاره کرد و ادامه داد: در دوره دوم، زن به شخص تبدیل شد که البته بی ارزش بود، در این دوره در اروپا زن تا حدودی به حقوق خود رسیده است، انسان بودن زن و استعدادهای او در نظر گرفته شده، حق تحصیل دارد و می تواند متخصص، مهندس، پزشک یا... شود و در تحولات اجتماعی غیر از نقش غیر مستقیم خود، در تاریخ به صورت مستقیم نقش ایفا کند اما ارزش و احترام خود را از دست داده است، چرا که در هر کوی و برزنی حضور خود را اعلام کرده و دسترسی به او آسان است.

فرزند شهید مطهری با بیان دوره سوم زن در تاریخ، بیان کرد: در نگاه اسلام، زن شخصی گرانبهاست. شیء نیست و بی ارزش هم نیست. هم به شکوفایی استعدادهایش همچون مردان، بها داده می شود و هم در همه حوزه ها امکان ورود دارد. وجود استعداد در انسان، حاکی از حق است و هر حقی ناشی از استعدادی است که در انسان وجود دارد.

علی مطهری در پایان بیان کرد: زن در نگاه اسلام، به صحنه جامعه وارد می شود، چرا که هر آن کس که شایسته تر است باید سمت ها را بر عهده بگیرد و نباید بگوییم حضور 50 درصدی زنان چرا که ممکن است افراد صالح در میان زنان بسیار بیشتر از این افراد در میان مردان باشد. جنسیت در اشغال پست ها و سمت ها نقشی ندارد چرا که در نگاه اسلام، زن هم شخص است و هم گرانبهاست.