خواهر عزیزم سرکار خانم دکتر فاطمه راکعی

دبیر کل محترم جمعیت زنان مسلمان نواندیش

انتخاب شایسته شما را به عنوان رئیس کمیته زنان خانه احزاب ایران تبریک عرض می نمایم.یقیناً این حضور، منشاُ موثریُ در جریانسازی افزایش مشارکت سیاسی زنان  در احزاب ایران خواهد بود.

با آرزوی توفیق

آذر منصوری