نشست "چالش ها و فرصت های پیش روی زنان ایران در مجلس دهم"

زمان:یکشنبه 30 خرداد 95.ساعت 18


مکان:نشانی با وسیله نقلیه شخصی :فاطمی غربی، خیابان اعتماد زاده، خیابان گرد آفرید، بلاک 18- طبقه سوم -دفتر جمعيت زنان مسلمان نوانديش

نشانی با وسیله نقلیه عمومی: کارگر شمالی- جنب مسجد امیر (ع)- خیابان گردآفرید(بعد از تقاطع سیندخت)- بلاک 18- طبقه سوم- دفتر جمعيت زنان مسلمان نوانديش