به نام حق

سپاس خداوند را که تلاشهای شبانه روزی شخصیتهای حقوقی و حقیقی اصلاح طلب با درایت، هماهنگی و پشتیبانی ملت بزرگ ایران در 7 اسفند 1394 به ثمر نشست و گام دوم به سوی تحقق اهداف اصلاح طلبانه در کشور برداشته شد .

بی شک دفاتر، نمایندگی ها و کلیه اعضا و هواداران جمعیت زنان مسلمان نواندیش در سراسر کشور، در این موفقیت نقشی چشمگیر داشتند.

و سپاس خداوند را که تلاش جمعیت زنان مسلمان نواندیش و دیگر نهادهای همسو برای حضور گسترده تر زنان در مجلس _ علارغم رد صلاحیت 65درصدی کاندیداهای زن _ نتیجه داد، بطوریکه در دور اول انتخابات شاهد ورود 14زن به مجلس هستیم؛ که   با حداکثر حضور زنان در ادوار مختلف مجلس برابری می کند،و به یاری حق در مرحله دوم قطعا افزایش نیز خواهد یافت.

ضمن تبریک این پیروزی بزرگ به فرد فرد عزیزان، امید است به یاری شما، که از پیشگامان حرکت متشکل و مبتنی بر خرد جمعی در عرصه سیاسی کشور هستید، گامهای بلندتر بعدی به سوی تحقق اهداف مشترک برداشته شود .

دکتر فاطمه راکعی

دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش