نشست " جامعه آرماني و نقش مشارکت زنان" با سخنراني دکتر حميدرضا جلايي پور جامعه شناس و استاد دانشگاه، از سوي جمعيت زنان مسلمان نوانديش برگزار شد.

جلايي پور در ابتداي سخنانش ضمن تبريک اجراي برجام اظهار داشت: يکي از راه‌هاي جهت‌دهي به فعاليت فعالان عرصه عمومي، تشريک مساعي براي طرح مشکلات جامعه و پيدا کردن راهکارهاي عمومي است.

وي گفت: در جامعه ايران با رشد فزاينده آسيب‌هاي اجتماعي روبرو هستيم ، البته آسيب‌هاي اجتماعي در جهان وجود دارد. براي مثال در اروپا آمار خودکشي بالاست، از اين نظر جامعه ايران با جامعه‌هاي ديگر فرقي نمي‌کند. در جوامع مدرن نيز آسيب‌هاي اجتماعي هست اما رشد فزاينده ندارد. ميزان اعتياد در اوايل انقلاب 200 هزار نفر بود در حالي که اکنون 10 تا 17 برابر و تعداد زندانيان نيز هشت برابر شده است.

عضو شوراي مرکزي حزب اتحاد ملت ايران افزود: در دوران احمدي‌نژاد آمار آسيب‌هاي اجتماعي اعلام نمي‌شد. چرا در جامعه ايران که انقلاب کرد الان رشد فزاينده اعتياد وجود دارد. من معتقدم اعتياد، خودکشي جمعي در ايران است. آمار اعتياد سنتي زنان 9% است که اکنون رشد فزاينده اعتياد طبيعي به سوي اعتياد صنعتي مانند شيشه وکراک پيش مي‌رود که 33% آنان زنان هستند.

جلايي پور با اشاره به اين که پنج عامل‌ در ايران باعث رشد فزاينده آسيب‌هاي اجتماعي شده است، به تشريح اين عوامل پرداخت و گفت: در دوره کوتاهي بعد از انقلاب جمعيت ايران در سه دهه دو برابر شده است و به نظر مي‌رسد جامعه ايران نمي‌تواند مطالبات ونيازهاي آنان را برطرف کند.

وي افزود: عامل دوم که ايجابي‌تر است، توسعه مي‌باشد. توسعه همه جانبه نيست بلکه مخرب نيز بوده است. توسعه سياسي کند بوده و عدم توسعه اقتصادي اثرات مخربي بر جامعه داشته است، مانندآلودگي هوا. در زمان دولت خاتمي توسعه اقتصادي 8% بود در حالي که در دوران احمدي‌نژاد کند و منفي و در حدود منفي 6 بوده است.

اين استاد دانشگاه عامل سوم را حجيم بودن حکومت در ايران دانست و گفت: عامل سوم حکومت است، در ايران حکومت در همه کارها دخالت مي‌کند. حکومت هوشمندانه نيست و دغدغه‌اي براي کاهش آسيب‌هاي اجتماعي ندارد و دغدغه توسعه ندارد. در دولت احمدي‌نژاد مهمترين دغدغه ضد توسعه بود. حکومت غير کارا و غيرشفاف است و توانايي برطرف کردن آسيب‌ها را ندارد.

وي افزود: حکومت نتوانسته است کسب و کار ايجاد کند. ما بازار کارآمد اقتصادي، رقابتي و برندساز نداريم مهمترين کاري که مي‌کنيم نفت را مي‌فروشيم. حوزه اقتصادي شفاف‌ساز نيست.کار استعدادها را رشد مي‌دهد، حوزه فعاليت اقتصادي کدر شده است.

جلايي پور عامل چهارم را نظام رفاهي ناکارآمد دانست و گفت: مشکلات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ايران سياسي است، حکومت حجيم شده است.

وي عامل پنجم را نقش زنان در جامعه آرماني عنوان کرد و گفت: زنان بايد مشکلات جامعه را بگويند و در برطرف کردن آن تلاش کنند.

جلايي پور ادامه داد: جامعه آماري قابل دسترس چيست ؟جامعه را مي‌توان خانواده محل‌کار، و جامعه جهاني در نظر گرفت اما منظور من در سطح کشور ايران است. ما دو نوع جامعه آماري داريم جامعه آرماني دست نيافتني، جامعه آرماني دست يافتني. بعضي از روشنفکران معتقد هستند که نمي‌توان جامعه آرماني ساخت ما نياز به جامعه آرماني دست يافتني داريم و جاي آن بسيار خالي است. ما دو نوع خانواده داريم خانواده دست يافتني خانواده‌اي که مي‌تواند مخارج خود را به دست آورد. تعداد بچه مناسب باشد و بچه‌ها بتوانند تا 18 سالگي مهارت‌هاي لازم را به دست آورند، اگر خانواده نتواند زندگي را تأمين کند بايد حداقلي وجود داشته باشد که معيشت را تأمين کند.

وي افزود: خانواده آرماني دست نيافتني که به دنبال پرورش فرشته و قديس هستند. ما بايد روي جامعه ملي دست يافتني تلاش کنيم، مارکس وبر و دورکهايم حرفهايشان جدي است آنها مي‌گويند ما کجا مي‌خواهيم برويم و بحثي چالش انگيز را مطرح مي‌کنند. يکي از جامعه‌هاي آرماني جذاب مارکسيس لنيستي است ولي دست نيافتني است آنها معتقدند جهان را سراسر نظام سرمايه‌داري فرا گرفته و مي‌گفتند دنيا باطل است اما ما حق هستيم. دومين جامعه آرماني جذاب غيردسترس جامعه بنياد گرايان آرماني ديني است. آنان معتقدند جهان و سرزمين‌هاي اسلامي را امواج کفر فرا گرفته و اين نوسازي را بي ديني مي‌دانندو مي‌گويند راه حل مؤمنين هستند مشکل هم کفر است.

جلاييي پور در مورد مشخصات جامعه آرماني گفت: جامعه آرماني، جامعه‌اي است که شايستگان آن را اداره مي‌کنند، تقسيم کار اجتماعي خوب باشد و احزاب برنامه ريزي و آموزش بدهند.

اين استاد دانشگاه جامعه آرماني را داراي هشت ويژگي دانست و در تشريح اين هشت ويژگي گفت: 1- بخش مدني، بازار، اقتصاد و حکومت چشم انداز داشته باشد، 2- جامعه‌اي که آسيب‌هايش کنترل شود،3- عملکرد شفاف باشد، 4- هر سه بخش بايد از ارزشهاي پايدار برخوردار باشند، 5- کارآيي بالا، 6- پاسخگويي، 7 – وظيفه شناسي درکنار حقوق شناسي، 8- مشارکت محوري.

وي در مورد نقش زنان در جامعه آرماني خوب گفت: جامعه اي خوب است که در حوزه دولت و اقتصاد و نهادهاي مدني خانم‌ها فعال باشند،چرا افسردگي در بين زنان سه برابر مردان است زيرا زنان کار ندارند. 65% زنان تحصيلات عاليه دارند در حالي که تنها 11% آنها شاغل هستند. در جامعه‌اي که نيمي از آنان زن است چرا زنان در تصميم‌گيري‌هاي سياسي نيستند، خانواده آرماني بايد خانواده مدني باشد و زن و مرد هر دو در اقتصاد فعال باشند.