فاطمه راکعی با اشاره به زندگی اخوان ثالث گفت: وی به عنوان یک شاعر مطرح و ارزشمند در دوره ی پیش از انقلاب اسلامی و شرایط سخت سیاسی آن زمان از لحاظ اجتماعی در میان جوانان و روشنفکران تاثیر گذار بود. مهمترین شعر اخوان ثالث که نمایان گر فضای اجتماعی دوره ی پهلوی دوم و پس از کودتای بیست و هشتم مرداد 1332 خورشیدی بود، شعر زمستان محسوب می شود. این شعر در زمره ی شعرهای نمادین و ماندگار است. اخوان ثالث در این شعر با موضوع اجتماعی به فضای بسته و دور از شور و هیجان آزادی اشاره دارد. اگر حال و هوای شعر زمستان را در نظر بگیریم دلتنگی، یاس و ناامیدی از بهبود اوضاع اجتماعی و سیاسی در آن مشاهده می شود. این نگاه و مساله ای است که بر غربت و تنهایی انسان ها اشاره دارد و می خواهد با جامعه ارتباط برقرار کند و در پی آگاهی بخشی به آن است.
مدیر عامل انجمن خانه شاعران ایران در مورد سبک شعری مهدی اخوان ثالث، بیان داشت: وی در میان شاگردان نیما یوشیج از بارزترین آنان بود و از فکر و سبک او بسیار تاثیر گرفته است. نماد گرایی که نیما یوشیج، به عنوان یک شاعر نمادین بر آن تاکید داشت در شعرهای مهدی اخوان ثالث خود را نشان می دهد.
فاطمه راکعی در مورد ویژگی شعر مهدی اخوان ثالث گفت: یکی از ویژگی های بارز شعر وی کهن گرایی و باستان گرایی است که این امر در شعر احمد شاملو نیز دیده می شود. مهدی اخوان ثالث هم در شعر نو و هم در شعر کلاسیک با این نوع بیان سخن می گوید و به لحاظ نحوی و دستوری بیانش متمایل به این سبک است. هر چند یکی از ویژگی های شعر نیمایی ایجاد تغییر در سبک خط و نحو زبان فارسی بود که این امر نیز در شعر اخوان ثالث مشهود و مشخص است.
وی در مورد شعر «تو را ای کهن بوم و بر دوست می دارم» گفت: مهدی اخوان ثالث این شعر را در اواخر عمر و به سبک کلاسیک سرود که بسیار دلنشین، تاثیرگذار و وطن خواهانه است. وی با وجود آن که از سبک نیمایی پیروی می کند خود نیز دارای سبک خاصی است یعنی در واقع مقلد نیما نیست هر چند متاثر از افکار و آرا او بوده است اما زبان مختص خود را دارد. نمادگرایی و نگاه به جامعه و پوشیده سخن گفتن در مورد مسایل جامعه در شعر وی فراوان دیده می شود.
فاطمه راکعی در پایان در مورد سنت و تجدد که در شعر مهدی اخوان ثالث وجود دارد، یادآور شد: وی به صورت تعمدی در شعر خود بافت و واژه های کهن به کار می برد به همین دلیل باید گفت که شعر وی تلفیقی از زبان کهن و فکر و نگاه نو محسوب می شود. یکی دیگر از ویژگی هایی که شعر مهدی اخوان ثالث را ممتاز کرده، مطالعه ی منابع کهن نظم و نثر فارسی به وسیله ی وی بوده و به همین دلیل در خلق عبارت ها و واژه ها از این متن ها تاثیر پذیرفته است.

 

منبع: خبرگزاری ایرنا