چاپ کردن این صفحه
       

آذر منصوری در سالن کتاب دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تحلیل من این است که نوع معماری و نوع چینش صورت گرفته در این سالن کتاب در راستای این هدف بوده است که بتواند همه سلیقه ها را در بر گیرد.

آذر منصوری فعال حقوق زنان در حاشیه بازدید از سالن دانشگاه آزاد اسلامی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز گفت: ارزیابی باید یک مبنای مقایسه داشته باشد. می توان حضور دانشگاه آزاد در این دوره را با سال های قبل در نمایشگاه مقایسه کرد. با توجه به نوع چیدمان نمایشگاه، کنار هم قرار گرفتن غرفه های واحد های دانشگاهی، نوع طراحی معماری که به اعتقاد من تلفیقی از سنت و مدرنیسم است خیلی متفاوت تر از دوره های گذشته بوده است.
او در ادامه افزود:به اعتقاد من در خصوص عرضه تولیدات دانشگاه آزاد هم برنامه ریزی بهتری برای ایجاد این غرفه صورت گرفته است و هم نگاه متفاوتی وجود داشته است. تحلیل من این است که نوع معماری و نوع چینش در راستای این هدف بوده است که بتواند همه سلیقه ها را در بر گیرد.
منصوری ادامه داد: امسال حضور دانشگاه آزاد اسلامی در نمایشگاه بین المللی کتاب را در مقایسه با سال های گذشته خیلی موثر تر می بینم.
او در ادامه با اشاره به حضور همه واحد های دانشگاه آزاد در این سالن افزود: با توجه به تولیدات همه واحد های دانشگاهی و حضور این واحد ها، اگر یک تقسیم بندی هم بر اساس شاخص های مشخص تر مانند تنوع رشته های دانشگاهی انجام می گرفت برای بازدید کننده دستیابی به منابع تولیدی دانشگاه آزاد خیلی راحت تر و هدف مند تر انجام می گرفت.
منصوری در ادامه در پاسخ به این سوال که نقش کتاب و کتاب خوانی در موفقیت او چقدر موثر بوده است گفت: یادم است که از زمان قبل از انقلاب و دوران نوجوانی من یکی از همراهان همیشگی من کتاب بوده است و عطشی که از حیث دستیابی به کتاب های مختلف داشتم فکر کنم روی نوع زندگی و حرکت من تاثیر گذار بوده است.
او افزود: امروز هم که گذشت زمان را ارزیابی می کنم اگر این نگاه در من وجود نداشت مسیر زندگی من به این سمت و با این جریان فکری در من وجود نداشت. این نوع نگاه من از دریافت های ذهنی و مطالعات من در طی سالیان به دست آمده است.

منبع: ایسکانیوز