فاطمه راكعي: اميدوارم فعاليت‌هاي درخشاني كه از آغاز امسال در ايبنا انجام شده به سوي تعالي هرچه بيشتر ادامه داشته باشد. در اين باره كه يك خبرگزاري‌ با عنوان خبرگزاري كتاب در وزارت ارشاد فعاليت داشته باشد، مي‌توان گفت حركتي همسو با مجموعه اقتضاهاي زمان در جريان است.
تحول اين خبرگزاري كاري بسيار لازم و ثمربخش به حساب مي‌آمد. نمي‌توان ناديده انگاشت كه متأسفانه با رويكرد دو دولت قبل نسبت به موضوعات فرهنگي و مطبوعاتي نه تنها شاهد ركود در همه عرصه‌هاي فرهنگي و هنري بوده‌ايم، بلكه به ويژه در زمينه اطلاع‌رساني حوزه كتاب ركودي آزار دهنده را از سر گذرانده‌ايم که در خبرگزاری کتاب نیز حاکم بود.
هرگز نمی توانیم رویکرد زیانبار و خسراني را كه قبلاً و به ويژه در دو دوره دولت گذشته داشته‌ايم ناديده بگيريم و فراموش كنيم. در دوره‌هاي قبل متأسفانه حالت غبن بر همه ما در عرصه فرهنگ تحميل مي‌شد. خوشبختانه با روي كار آمدن دولت يازدهم و تغییر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاونت فرهنگي و همه مسئولاني كه اكنون در اين وزاتخانه براي پيشبرد و رونق فرهنگي تلاش مي‌كنند، مطمئنم كه مجموعه این ديدگاه‌ها نسبت به اطلاع‌رساني در عرصه كتاب بسيار روشن و نتيجه‌بخش شده است.
قطعاً رويكرد به خبرگزاري كتاب، مثبت شده است و مي‌بينيم كه همه در حد توانشان تلاش مي‌كنند تا در اين زمينه فضا باز شود. اين انتظار چندين ساله‌اي است كه اهالي قلم و فرهنگ و هنر از دولت دارند.
ما در دوره جدید شاهد فعاليت‌هاي درخشان خبرگزاري كتاب بوده‌ايم. در هر حال اكنون باید تلاش کرد تا اطلاعات دقیق و لازم در حوزه نشر به خبرنگاران حوزه کتاب منتقل شود.
همواره آماده بوده ایم تا تعامل بيشتري از سوي انجمن شاعران ايران با خبرگزاري كتاب داشته باشيم. البته اين تعامل در دوره جدید با دوره‌هاي قبل كاملاً متفاوت است چنانچه اين دوره جديد را از دوره‌هاي قبل متمايز مي‌كند.
اميدوارم با عنايت مدیریت جدید ايبنا هر روز بيش از پيش، كتاب‌هاي ارزشمند به طور علمي، دقيق و سنجيده و بدون حب و بغض در حوزه ادبيات و هنر نقد و بررسي شوند. البته خبرگزاري كتاب در اين زمينه عملكردي بسيار مؤثرتر و بهتر از گذشته دارد و اميدواريم كه در حوزه فعاليت‌هاي تعريف شده‌اش موفق باشد.

منبع: خبرگزاری کتاب (ایبنا)