این شاعر به اشتباهات دولت قبلی در حوزه نشر اشاره می‌کند و به «آفتاب» می‌گوید: «عدم تعادل و توازن در توزیع امکانات برابر بین ناشران سبب به وجود آوردن این وضعیت نا به سامان شده است. در دوره قبلی بعضی از ناشران از حمایت‌های ویژه‌ای برخوردار بودند در حالی که برخی دیگر که با سرمایه‌های خصوصی کتاب منتشرمی کردند، از این حمایت‌ها بهره چندانی نداشتند و مظلوم واقع شدند.

وی افزود: در این میان برخی از کتاب‌های بازاری با تیراژ بالا در بازار نشر گسترده شدند، کتاب‌هایی که به لحاظ محتوایی چندان غنی نبوده و حرفی برای گفتن نداشتند، این وضعیت ناگوار اوضاع نشر در کشور را به حال وخامت انداخت»

راکعی عملکرد دولت جدید را در بهبود این وضعیت موثر دانسته و می‌گوید: «اولین گام دولت برای بهبود اوضاع نشر توزیع برابر امکانات دولتی بین ناشران با معیارهای استاندارد است»

راکعی با اشاره به نگاه بدبینانه دولت قبلی به کتاب، گفت: «متاسفانه برخی تنگ‌نظری‌ها در دولت قبلی سبب شد که بسیاری از کتاب‌های خوب در دایره سانسور و ممیزی خاک بخورند. برخی حتی دایره تنگ‌نظری را چنان وسیع کرده بودند که به آثار ارزشمندی همچون لیلی مجنون نظامی و یا اشعار فروغ فرخزاد بدبینانه نگاه می‌کردند و سعی در حذف و سانسور آنان داشتند.

 نماینده سابق مجلس ششم تاکید کرد: «من فکر نمی‌کنم نویسندگان متعهد ما که با فرهنگ ایرانی و اسلامی آشنا هستند در آثار خود به پرده‌دری دست بزنند. گاهی مطالعه یک اثر و درک روح کلی آن، نگاه نویسنده را به خوبی متبلور می کند. بنابر این خرده‌گیری‌های بی‌مورد درباره آثار هیچ لزوم عقلی و قانونی ندارد»

راکعی همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با کارشناسان فرهنگی را یکی از راهکارهای بهبود اوضاع نشر می‌داند و می‌گوید: «ما باید در چارچوب فرهنگ عمومی و قانون اساسی راه نگارش و درخشش آثار والای فرهنگی را باز کنیم. اگر زمینه انتشار این آثار فراهم شود، قطعا مردم به کتاب خواندن روی می‌‌آورند. آثاری که می‌تواند راه جوشش و بروز افکار و عقاید گوناگون را به وجود آورد»

 راکعی افزود: «همکاری کارشناسان فرهنگی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در برون رفت از معضل تاثیر زیادی دارد»

 

منبع:پایگاه خبری آفتاب