ادبی

فاطمه راکعی: نباید شیفته تکنولوژی شویم/ باید قدر کتاب و کتابخوانی را بدانیم

فاطمه راکعی: دیدگاه‌های وزیر ارشاد به حوزه فرهنگ امیدوارکننده است

فاطمه راکعی: هدف این بود شهریار به دلایل زبانی و جغرافیایی مصادره نشود

فاطمعه راکعی: سیمین بهبهانی با تمام وجودش برای جامعه و زنان شعر می‌گفت

فاطمه راكعی: شعر؛ هنر است و هنر بیش از زبان‌های دیگر تأثیرگذاری دارد

فاطمه راکعی: دکتر آیینه‌وند کارهای بزرگ را بی منت انجام می‌داد

فاطمه راکعی: احمد عزیزی شاعری شوریده حال و باورمند بود

راکعی: ناشران به‌عنوان معتمدان اهالی قلم ممیزی کتاب را بر عهده بگیرند

راکعی:‌ صفارزاده ظرفیت‌های علمی و هنری‌اش را صرف انقلاب کرد/ نبش قبر صفارزاده توهین به شاعران انقلابی بود

پاسخ فاطمه راکعی درباره نبش قبر طاهره صفارزاده