ادبی
ادبی

غلط نویسی؛ خدشه به اعتماد عمومی

تقدیر از فاطمه راکعی در آیین پایانی هشتمین جایزه ادبی پروین اعتصامی

بزرگداشت سیمین دانشور برگزار شد

فاطمه راکعی: نباید شیفته تکنولوژی شویم/ باید قدر کتاب و کتابخوانی را بدانیم

فاطمه راکعی: دیدگاه‌های وزیر ارشاد به حوزه فرهنگ امیدوارکننده است

فاطمه راکعی: هدف این بود شهریار به دلایل زبانی و جغرافیایی مصادره نشود

فاطمعه راکعی: سیمین بهبهانی با تمام وجودش برای جامعه و زنان شعر می‌گفت

فاطمه راكعی: شعر؛ هنر است و هنر بیش از زبان‌های دیگر تأثیرگذاری دارد

فاطمه راکعی: دکتر آیینه‌وند کارهای بزرگ را بی منت انجام می‌داد