فاطمه راکعی، نماینده مجلس ششم و شاعر، وزارت ارشاد را از جمله وزارتخانه­های موفق دولت یازدهم می­داند و می­گوید:"وزارت ارشاد را یکی از وزارتخانه­های موفق می­دانم اما متاسفانه در چنین شرایطی کارکردن بسیار مشکل است." وی علت سختی کار را اینگونه بیان می­کند:"با اینکه دولت یازدهم، دولت تدبیر و اعتدال است اما کوچک­ترین موضعی که برخلاف تندروهای افراطی می­گیرد با بدترین توهین­ها و تهمت­ها و مانع تراشی­ها روبرو می شود."راکعی تاکید می­کند که با وجود این شرایط وزیر ارشاد توانسته کارهای مثبتی انجام دهد و موضع­گیری­های مثبتی داشته باشد. وی ادامه می­دهد:"به لحاظ تئوریک حرف هایی زده شده که اهل هنر و قلم انتظار دارند در دولت اعتدال و نه دولت اصولگرای افراطی بشنوند و اگر افراطیون اجازه دهندکارهای هنری صورت خواهدگرفت. همین که می­بینیم وزیر ارشاد فکرخوب فرهنگی دارند و همه را می بینند و باور دارندکه ایران چندصدایی است و نمی­شود فقط با یک صدا حرف زد برای ما مهم است." وی به تجربه خود از جشنواره شعر فجر اشاره کرد و گفت:"در جشنواره فجر حرف­هایی زده شد و اجازه ندادند همه باشند. با وجود اینکه نگاه همه دست­اندرکاران و شورای سیاست­گذاری این بود که همه صداها باشند و فقط به شاعران انقلاب جایزه داده نشود بلکه به کسانی که شعرهایشان چاپ می­شود هم جایزه داد اما دیدیم که چه رفتاری داشتند. از این جهت توقع و انتظار بیشتری داریم، در عین حال که باید واقعیت­ها را هم ببینیم." وی در خصوص نحوه واکنش وزیر ارشاد با فشارهای تندروها گفت:" تندروها نمی گذارند روال اصولی پیش برود و همه باشند و مانع تضارب آرا در حوزه هنر و فرهنگ می­شوند که چاره ای جز تعامل وجود ندارد و باید درچارچوب روش های فرهنگی و دیالوگ برقرارکردن کاررا پیش برد."

 منبع: پایتخت کهن