بسم الله الرحمن الرحيم

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

 

رفتارهای غیر قانونی و منافی اصول انسانی و اسلامی گروه های خودسر و غیرقانونی فشار با اجتماعات قانونی، معنایی جز ترس عمیق آنان از گفت و گو و تعامل منطقی در سپهر سیاسی کشور برای تشکیل مجلس کارآمد ندارد. این قبیل رفتارها لطمه ای بنیادین  به فضای گفت و گو، هم دلی و مدارا در جامعه ایران وارد می سازد. نظام جمهوری اسلامی سال هاست هزینه بی تفاوتی در قبال رفتارهای ضد قانونی این گروه های خودسر را می پردازد.

جمعیت زنان مسلمان نواندیش ایران به عنوان حزبی که در چارچوب اصول اسلامی و قانون اساسی فعالیت می کند، با محکوم کردن برخوردهای خشونت بار عده ای افراط گرا در دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج برای برهم زدن برنامه سخنرانی خواهر اندیشمند و ارزشمندمان سرکار خانم مهندس آذر منصوری عضو شورای مرکزی جمعیت زنان مسلمان نواندیش، از وزیر محترم کشور و مسئولان انتظامی در دولت تدبیر و امید، که وظیفه صیانت از حقوق سیاسی و امنیت اجتماعات قانونی را بر عهده دارند ، قویاٌ انتظار دارد با برخورد جدی و قانونی با این عناصر زمینه را برای فعالیّت سالم فعّالان سیاسی کشور فراهم آورند.

 

جمعیت زنان مسلمان نو اندیش

8 آذرماه 94