بسم الله الرحمن الرحیم

در هفته ها و روزهای اخیر دو اتفاق ناگوار ﺭﺑﻮﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺩﻭ زن در ﺣﻮاﻟﻲ ﺟﺎﺩﻩ ﻧﻜﺎ و ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ زنی ﺗﻮﺳﻄ همسرش ﺩﺭ ﺳﺎﺭﻱ که از مصادیق بارﺯ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ است ،موجبات تالم خاطر ،نگرانی و تاثر را در جامعه زنان استان فراهم آورد.این نوع حوادث نشان از نیاز به پیگیری و اسیب شناسی هرچه جدی تر این اتفاقات در عرصه ی امنیت زنان و تدوین قوانین ویژه ی حمایتی از زنان خصوصا در عرصه های خشونت و به طور اخص خشونت خانگی دارد. بدیهی است شناسایی علت ها و دلایل وقوع این وقایع ناگوار اولین اقدام پیشگیرانه در حوزه آسیب ها و مشکلات اجتماعی است.

ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ نواندیش استان ﻣﺎﺯﻧﺪﺭاﻥ، ﺿﻤﻦ عرض ﺗﺴﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﻫﺎﻱ قربانیان این خشونتها و ابراز همدردی با بازماندگان ، اﺯ ﻣﺴﻮﻟﻴﻦ ﺫﻳﺮﺑﻄ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ تسریع در رسیدگی و اندیشیدن تدابیر پیشگیرانه و حمایتی در این زمینه ها دارد و ﺑﺮاﻱ کلیه ﺑﺎﺯماﻧﺪﮔﺎﻥ ﺻﺒوری و ارامش اﺭﺯوﻣﻨﺪ اﺳﺖ.

جمعیت زنان مسلمان نو اندیش استان مارندران

4خرداد 1394