احزاب سیاسی ایران اگرچه عمر طولانی ندارند، اما موج مطالبات مردم برای دستیابی به مردمسالاری و تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی به آزادی احزاب در کشور، نشان می دهد که ظرفیت بالایی برای فعالیت احزاب در ایران وجود دارد.

این درحالی است که به تازگی شاهد ارائه طرحی از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستیم که قانون نحوه فعالیت احزاب را- پس از تصویب و تایید شورای نگهبان- روشن می کند، که بالطبع قانون كنوني نحوه فعالیت احزاب بعد از تصویب آن ، ملغی خواهد شد.

قانون کنونی به نوعی منعکس کننده وضعیت سیاسی سال های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی و معلول کشمکش های آن ایام ، بین گروههای سیاسی و دولت به معنی خاص وحاکمیت جمهوری اسلامی ایران به معنی عام است که در تابستان 1360 به تصویب مجلس رسیده است. با گذشت حدود 35 سال از تصویب این قانون و تغییرات بنیادی درشرایط و فضای سیاسی کشور نسبت به آن دوره، ضرورت تجدید نظر در قانون نحوه ی فعالیت احزاب و لزوم اصلاح آن مورد توافق همه جریان های سیاسی، به خصوص احزاب رسمی و شناخته شده کشور است.

 قانون کنونی حاوی ابهاماتی جدی نیز است که اجازه تحلیل ، تفسیر، تَأویل و اعمال سلیقه ی مجریان و نهادهای ذیربط را برای اقدامات سلبی و یا بالعکس می دهد و امکان اعمال نظر را در زمینه ی غلبه ی رویکردهای سلبی با نگاه تهدید آمیز فراهم می آورد.

با وجود چنین ایراداتی روشن است که قانونگذاران مجلس شورای اسلامی باید نسبت به اصلاح و بازنگری لازم در قانون کنونی نحوه فعالیت احزاب اقدام کنند؛ اما با نگاهی به مفاد طرح جدید این قانون، آن چه بیش از هر موضوعی غیر قابل انکار به نظر می رسد، افزایش رویکردهای سلبی و ایجاد محدودیت برای فعالان سیاسی و دخالت در جزیی ترین امور احزاب است ، به نحوی که در ماده 16 این طرح و بندها و تبصره های آن، این رویکرد سلبی و محدود کننده به بالاترین میزان خود رسیده است؛ و در مجموع می توان گفت که طرح جدید نه تنها برطرف کننده ایرادات و ابهامات قانون کنونی نیست، بلکه در بسیاری از موارد، بر ابهامات افزوده و به هیچ وجه  پاسخگوی نیازها و اقتضائات  فضای سیاسی امروز کشور نیست.

«جمعیت زنان مسلمان نواندیش» ضمن تاکید بر لزوم توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی  به اقتضائات  فضای سیاسی امروز ایران، ازهمه نهادهای مرتبط با فعالیت احزاب در دولت و فعالان این حوزه می خواهد از هیچ گونه تلاشی در راستای رفع اشکالات و ایرادات موجود در آن فروگذار نکنند. واقع گرایی در جامعه امروز ایران اقتضا می کند که قانون گذاران به منظور تقویت تحزب به عنوان موثرترین راهکار برای اصلاح نهادهای منتخب دموکراتیک اقدام کنند؛ در غیر این صورت و در صورت تصویب طرح جدید نحوه ی فعالیت احزاب- با اشکالاتی که بر آن مترتب است- با کمال تاسف باید گفت که انگیزه های موجود برای فعالیت حزبی در کشور به افول خواهد رفت.

 

جمعیت زنان مسلمان نو اندیش30 تیرماه 1393