جمعیت زنان مسلمان نو اندیش ضمن حمایت ازنطق شجاعانه دکتر پروانه سلحشوری و دکتر غلامرضا حیدری و دیگر نمایندگان حق جو و متعهد به رأی مردم، از هیأت رئیسه، نمایندگان و به خصوص نمایندگان فراکسیون امید انتظار دارد ضمن توجه به اصل قانونی مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به عهدی که با مردم بسته اند و سوگندی که برای پایبندی به آن خورده اند وفادار بمانند و اجازه ندهند جایگاه خانه ملت،ب یش از این تضعیف شوند.

♻️جمعیت زنان مسلمان نو اندیش

جمعیت زنان مسلمان نواندیش در حمایت از نطق دکتر پروانه سلحشوری و دکتر غلامرضا حیدری بیانیه صادر کرد.

متن بیانیه

بسم الله الرحمن الرحیم

به پایان چهلمین سال سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نزدیک می شویم.

انقلابی مردمی که قرار بود نظام برآمده ازآن مطابق خواست اکثریت جامعه ایران عمل کند و‌ مردم ولی نعمت آن باشند.

بر همین‌اساس میزان بر رأی ملت بنا نهاده شد و قرار شد تا نهادهای انتخابی بر اساس خواست جمهور مردم تشکیل شوند و‌رفتار حاکمیت نیز آینه تمام نمای آنچه مردم می خواهند، باشد.

قرار بود مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری کشور، عصاره فضائل ملت و‌در رأس امور باشد.

دهمین دور مجلس شورای اسلامی در حالی شکل گرفت که اصلاح طلبان با دغدغه تقویت منافع ملی و ناگزیر، برای تامین خواست حداقلی مردم به رغم اعمال نظارت استصوابی مشارکت فعال داشتند و نمایندگانی را با حمایت خود به مجلس فرستادند، به امید آنکه با این رویکرد، نهاد قانونگذاری هم حامی دولت منتخب باشد و‌ هم کشور بتواند بر اساس این خواست حداقلی یک گام به سمت تقویت مردمسالاری بردارد و هم از تریبون آن صدای مردم بیشتر شنیده شود.

نطق دکتر پرو‌انه سلحشوری و دکتر غلامرضا حیدری در خانه ملت، چیزی نبود جز تبدیل تریبون خانه ملت به صدای مردم.

نقدهایی دلسوزانه و‌پیشنهاداتی راهگشا که در صورت توجه می تواند رافع بخشی از آسیب هایی باشد که ایران امروز را تهدید می کند.

اماجزم اندیشان این صدا را بر نتافتند، چرا که به رغم اصرار اصلاح طلبان نه زیر بار گفتگوی ملی می روند و نه تحمل شنیدن صدایی،غیر از آنچه خود می خواهند،دارند.

رویه ای حذفی که خود عامل شکل گیری بخش عمده ای از چالش های ایران امروز است.

حضور زنان در مقدرات اساسی مملکت نیز در متن پیامی بود که انقلاب اسلامی طلیعه آن را به زنان ایران داده بود.

زنان ایران که از انقلاب مشروطه با همراهی حداکثری خود پیگیر اهداف جنبش اصلاح طلبی مردم ایران بودند و به ایجاد فرصتهای برابر ذیل این جنبش دل خوش کرده بودند.

نطق دکتر پروانه سلحشوری را نیز باید با چنین دغدغه ای تحلیل و ارزیابی کرد.

او و تنی چند از زنان مجلس دهم که پیگیر مطالبات مردم ایرانند،ثابت کردند که خیر ملک و ملت با حضور زنانی شایسته و خیرخواه در مقدرات اساسی مملکت نسبت مستقیم دارد.

آنانکه این صدا بر نمی تابند دانسته یا نداسته عرض خود می برند و زحمت کشور و نظام را زیادتر می کنند.

جمعیت زنان مسلمان نو اندیش ضمن حمایت ازنطق شجاعانه دکتر پروانه سلحشوری و دکتر غلامرضا حیدری و دیگر نمایندگان حق جو و متعهد به رأی مردم، از هیأت رئیسه،نمایندگان و به خصوص نمایندگان فراکسیون امید انتظار دارد ضمن توجه به اصل قانونی مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عهدی که با مردم بسته اند و سوگندی که برای پایبندی به آن خورده اند وفادار بمانند و اجازه ندهند جایگاه خانه ملت،بیش از این تضعیف شوند.

جمعیت زنان مسلمان نو اندیش

نوزدهم شهریور ۱۳۹۷