جمعيت زنان مسلمان نوانديش با صدور اطلاعيه اي با محکوم‌کردن اقدامات دولت امریکا ، رژیم صهیونیستی و هم پیمانان آنها در خاور میانه اعلام کرد برای همراهی با مردم مظلوم فلسطین و اعتراض به رفتار ظالمانه رژیم غاصب صهیونیستی در راهپيمايي روز قدس شركت می کند.

بسم الله الرحمن الرحیم

کدام وجدان بیدار و آگاهی است که ظلم بر زنان و مردان و کودکان بی دفاع و مظلوم فلسطین را ببیند، اما سکوت کند و یا قدمی در حمایت از این مظلومیت و محکومیت اشغالگران برندارد.

سرزمین قدس شریف سال هاست ،صحنه زور گویی رژیمی غاصب شده است که نه به مبانی دین یهود اعتنایی می کند و نه با موازین بین المللی و حقوق بشر سر سازگاری دارد.

رژیم اشغالگر قدس حال که با همراهی ترامپ و هم پیمانانش در خاور میانه زمینه را برای ظلم و تعدی به مردم مظلوم فلسطین، مناسب تر از همیشه دیده، حتی صدای اعتراض این مردم به پایتخت نامیدن قدس شریف و راه اندازی سفارت دولت امریکا در این شهر را با گلوله مستقیم به مردم بی دفاع پاسخ می دهد.

این روزها مردم مظلوم فلسطین در معرض بیشترین فشارها و حملات رژیم صهیونیستی و هم پیمانانش هستند و حتی به پرستار ۲۱ساله که در حال رسیدگی به مجروحین و آسیب دیدگان این حملات غیر انسانی بود،نیز شلیک مستقیم می کند و او را به شهادت می رساند.

به راستی این قساوت با کدامیک از موازین انسانی و حقوق بشر همخوانی دارد که اینچنین دولتی که ادعای حقوق بشرش گوش فلک را کر کرده است،حاضر است برای تأمین منافع سیاسی و اقتصادی خود در خاور میانه،قطعنامه های سازمان ملل را در محکومیت اقدامات رژیمی اشغالگر، وتو کند.

روز قدس نماد همراهی و همصدایی همه مردم جهان با مردمی است که سالهاست، بی دفاع و آواره از سرزمین خود شده اند و مجامع بین المللی که باید بی طرفانه نسبت به این ظلم و بی عدالتی وارد عمل شوند،به رغم این مظلومیت نتوانسته اند داد مظلومیت آن ها را بستانند.

جمعیت زنان مسلمان نو اندیش با محکوم‌کردن ، اقدامات دولت امریکا و رژیم صهیونیستی و هم پیمانان آنها در خاور میانه و برای همراهی با مردم مظلوم فلسطین، در اعتراض به این رفتار، به خیل عظیم راهپیمایان روز قدس می پیوندد. باشد که این حرکت و این همراهی، زمینه ای برای بیشتر شنیده شدن صدای مظلومیت آنان در مجامع جهانی و پایان دادن به رفتار ظالمانه رژیم غاصب صهیونیستی باشد.

جمعیت زنان مسلمان نو اندیش

هفدهم خرداد ماه ۱۳۹۷