تبیین اهمیت جایگاه زنان در خانواده و جامعه و تلاش برای احقـاق حقوق آنان در کـلیه عرصه های معنوی و مادی ، از جمله وظایف فعـالان حوزه مسائل زنان و نهـاد های مخـتـلف دولتی و غیر دولتی است . زنان ایران به عنوان نیمی از جمعیت فعال و پویای کشـور که شایستگی خود را در ایفـای نقش های متنوع علمی ، اجتـماعی و فرهنگی در طول سـال هـای پس از پـیروزی انقلاب اسلامی به اثبات رسانده اند، امروزه در جایگاهی قرار دارند که ارج نهادن به توانمنـدی های آنان و استفاده صحیح از این ظرفیت بزرگ، در واقع استفاده از تمامی ظرفیت های نیروی انسانی کشور در جهت اهداف و آرمان های ملی محسوب می شود

 

"به نام خداوند جان و خرد "

 تبیین اهمیت جایگاه زنان در خانواده و جامعه و تلاش برای احقـاق حقوق آنان در کـلیه عرصه های معنوی و مادی ، از جمله وظایف فعـالان حوزه مسائل زنان و نهـاد های مخـتـلف دولتی و غیر دولتی است . زنان ایران به عنوان نیمی از جمعیت فعال و پویای کشـور که شایستگی خود را در ایفـای نقش های متنوع علمی ، اجتـماعی و فرهنگی در طول سـال هـای پس از پـیروزی انقلاب اسلامی به اثبات رسانده اند، امروزه در جایگاهی قرار دارند که ارج نهادن به توانمنـدی های آنان و استفاده صحیح از این ظرفیت بزرگ، در واقع استفاده از تمامی ظرفیت های نیروی انسانی کشور در جهت اهداف و آرمان های ملی محسوب می شود .

انتخاب شایستۀ سرکار خانم شهیندخت مولاوردی به سمت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جـمهوری ، امیدی بزرگ را برای ترسیـم آینده ای روشن برای جامعه زنان کشور ایجـاد کـرده است . فعالیت ها و تجارب ارزشمند ایشان در حوزه های حقوقی و سوابق درخشان پژوهشی و اجرایی شان ، به عنوان یک فعال مدنی بر کسی پوشیده نیست .

 جمعیت زنان مسلمـان نو اندیش ، ضمن ابراز خشنودی و تبریک این انتخاب به جـامعه زنـان ایران و تشکر از ریاست محترم جمهوری، آمادگی خود را برای هر گونه همکاری با معاونت زنان و خانواده با هدف ارتقای جایگاه زنان و رفع هر گونه تبعیض از آنان ، اعلام می دارد .