فاطمه راکعی فعال سیاسی اصلاح طلب درباره آرایش سیاسی انتخابات آینده گفت: اصولگرایان در چند سال گذشته امتحان بدی پس دادند و در حالی که تمام قوا دستشان بود و چالشی بین اصلاح طلبان و اصولگرایان وجود نداشت، مرتکب اشتباهات تاریخی بزرگی از لحاظ مالی، سیاست خارجه و داخلی شدند. وی با اشاره به احتمال کم حضور اصولگرایان در عرصه سیاست، گفت: معتقدم اگر معتدل های هر دو جناح به یکدیگر بپیوندند و زیر یک چتر قرار بگیرند می توانند گروه خوبی را تشکیل دهند. وی گفت: همانگونه که در دولت کنونی فضای اعتدالی شکل گرفته در انتخابات آینده مجلس نیز شاهد فضای اعتدالی در دو جریان اصلی سیاسی کشور خواهیم بود . راکعی تاکید کرد: به نظر می رسد گفتمان اصلاح طلبی در چارچوب قانون اساسی بیشترین طرفدار را در سطح کشور داشته باشد و اصولگرایان برای پیروزی در عرصه انتخابات رنگ و لعاب رفتار اعتدالی را بیشتر خواهند کرد و از یکجانبه نگری و تندروی دوری می کنند. این فعال سیاسی درخصوص چهره های شاخص اصلاح طلب در انتخابات آینده مجلس گفت: دیگر بهانه و ترس و بیمی درباره حضور چهره های شاخص اصلاح طلبی وجود ندارد. ترس باید درباره این باشد که اگر این افراد در انتخابات شرکت نکنند افراط گرایان دوباره رونق می گیرند، در صورتی که با حضور اصلاح طلبان و اصولگرایانی که روش و مشی اعتدالی دارند آرامش در کشور رونق می گیرد. راکعی تاکید کرد: هر چه از افراط گری دور شویم به نفع همه است. وضعیت سیاسی کشور به گونه ایست که اعتدالیون می توانند در آن حضور داشته باشند و در کشور فضایی به دور از تهمت و سیاه نمایی برقرار کنند. راکعی همچنین درباره بازگشایی مجدد خانه احزاب نیز گفت: کمیته ای مورد تائید شورای مرکزی خانه احزاب تشکیل شده که وظیفه بررسی و هماهنگی های لازم را برای تشکیل مجمع عمومی خانه احزاب عهده دار است. برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب سبب می شود که این خانه بتواند تصمیمات لازم را برای ادامه فعالیت خود اتخاذ کند و فعالیت های صنفی خود را پیگیری کند.   منبع: ایسکانیوز