«پروانه سلحشوری»، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، درنشست علنی امروز مجلسشورای اسلامی در نطق میان دستور، خطاب به مردم، نمایندگان و مسئولان نظام گفت: بنا بر سوگندی که خورده ام پاسدار رای موکلانم خواهم بود، امروز نمی خواهم فقط مرثیه بخوانم، چرا کههنوز امید باقی است،مردم به ما می گویند فقط حرف نزنید، بلکه عمل کنیدو این در حالی است که ما قوه مجریه نیستیم و اختیار نداریم، وظیفه مجلس وضع قوانین و نظارت بر اجرای قانون است.

به گزارش « برنا» نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز در شرایطی به سر می بریم که از نظراقتصاد ملی پول ایران بی ارزشترین واحدهای پول دنیااست،گرانی، رانت، احتکار و فساد بیدادمی کند و از نظر اجتماعی بیکاری، فقر، فحشا و نبود آزادی های اجتماعی از جمله بازداشت فعالان مدنی و صنفی به طور روزمره مشاهده می شود.

وی تصریح کرد:دانشجویان، وکلا، معلمان، کارگران، فعالان حوزه زنان و زیست محیطی در حبس، حصر و ستاره دار شدن قرار دارند، بی احترامی به قانون و عدم اعتماد اجتماعی، خشونت گسترده، بحران‌ها و آلودگی‌های زیست محیطی را شاهد هستیم.

سلحشوری افزود:ورود نیروهای نظامی به عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگوتداخل فعالیت‌های نهادهای فرهنگی و نظامیرا شاهد هستیم، حال رئیس جمهور بگوید بحران نداریم، جنابرئیس جمهور فعلا با ابر چالش هادرگیر هستیم و همه می دانند.

وی تاکید کرد: همه این موارد که گفته شد هیچ سنخیتی بانام جمهوری اسلامیو آرمان های انقلاب ندارد و بابسته نگه داشتن دهان منتقداناثری از جمهوریت باقی نمانده است و با فساد و احکام ناعادلانه قضایی مدینه فاضله اسلامی که آرزوی آن را داشتیم نهادینه نکردیم.

سلحشوری اظهار کرد: می خواستم بهقوه قضائیه که پایه عدالت، جمهوریت و آزادی جامعه است انتقاد کنموناکارآمدی و ناتوانیآن را گوشزد کنم، اما دریغ از گوش شنوا، می خواستم رئیس جمهور و دولت را نقد کنم وگلایه های به حق مردمرا بیان کنم و نارضایتی جدی مردم را بگویم دیدم ایشان در بین گزینه های نظارت استصوابی بهتر به نظر می رسد و در همین مجلسبه بهانه توصیه های رهبری پاسخ های قانع کننده ای به ملت و نمایندگان ندادند.

وی افزود: می خواستم ازامتیازگیری و بده و بستان‌هاییکه می گویند برخی نمایندگان انجام می دهند، صحبت کنم و اینکه طرح‌هایی که بعضا مطرح می شود اولویت کشور و جامعه نیست و وقت مجلس را می گیرد و اینکهروزهای بسیاری به طرح سوال و استیضاح بی نتیجه و بی فایده می گذرد، اما باز دیدم مگرنظارت استصوابی شورای نگهباناجازه انتخاب بهتری را داده است و به ناچار مردم ما را انتخاب کرده اند که شاید جای دیگری که حق نمایندگی داشت را گرفته‌ایم.

سلحشوری یادآورشد: می‌خواستم ازنهادهای نظامی و شبه نظامی و حضور همه جانبه آنها در امور کشور انتقاد کنم، ولی مگر می شود به گروهی که سه گانه قدرت، ثروت و نیروی نظامی را با هم دارند، اعتراض کرد، می خواستم از فقر، گرانی، بیکاری و درد مردم بگویم، اما دیده چه بگویم که آنقدردولت آشکار و پنهانوجود دارد که نمی دانیم چه کسی مسئول اقتصاد است.

وی افزود: می‌خواستم ازصدا وسیما انتقادکنم دیدم آنها خود را بسیار فراتر از پاسخگویی به ملت و نمایندگان می‌دانند، می‌خواستم همچون گذشته برای تظلم خواهی به روحانیت حامی مردمرجوع کنم و به آنها شکایت ببرم، اما متاسفانه دغدغه امروز برخی روحانیون بجای اینکه فقر، فساد و دین گریزی جوانان و اختلاس از بیت المال باشد، درگیر تار موی زنان و دوچرخه سواری آنها است.

سلحشوری عنوان کرد: به خدا پناه می برم و خطابم رامقام معظم رهبریقرار می دهم، زیرا اعتقاد دارمتنها راه برون رفت از ابرچالش های فعلی ورود رهبری برای نجات کشور است، همان گونه که 10 سال پس از انقلاب در زمان امام خمینی (ره) نیاز به بازنگری قانون اساسی دیده شد و چنین نیز شد، اکنون از مقام معظم رهبری تقاضا دارم در مواردی که به نظر می‌رسد جمهوریت و اسلامی بودن نظام آنطور که باید در جامعه شکل بگیرد، صورت نگرفته به تغییرات در این حوزه ها کمک کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، بیان کرد: درحوزه سیاست خارجیونحوه اداره صدا و سیما،نظارت استصوابی شورای نگهبان برای انتخابات مجلسشورای اسلامی وجلس خبرگانکه بُعد جمهوریت نظام را به شدت تضعیف کرده است که نیاز بههمه پُرسی و رای و نظر مردمدر این موارد داریم، باشد تا به کمک مردم به سلامت از این پیچ تاریخی عبور کرده و بهبازگشت اعتماد عمومیوانسجام ملیکمک کنیم تا اینکه دشمنان نتوانند به گزافه گویی در این مورد بپردازند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در پایان در ارائه پیشنهاد برای حل مشکلات فعلی، خاطرنشان کرد:نهادهای نظامی به پادگان ها برگشته و به وظایف ذاتی خود بپردازندتا اقتصاد و فرهنگ سامان بگیرد، ارائه راهکارهای حمایتی برای طبقات فرودست تا برخورداری کامل آنها از شغل، مسکن، درآمد و زندگی آبرومند،آزادی محصورین موسوی، کروبی و زهرا رهنورد، آزادی زندانیان سیاسی و عفو آنهاو اعلام عفو عمومی برای بازگشت هموطنان، صدا و سیمای پاسخگو و دادن مجوز قانونی به بخش خصوصی تا اینکه انحصار صدا و سیما شکسته شود و مردم کمتر به رسانه های بیگانه روی آورند، مسئولیت پذیری تمامی ارکان نظام، حل مشکل جدی نظارت استصوابی شورای نگهبان، تغییر زنان به عنوان نیمی از جامعه پایان یافته و حضور زنان در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حمایت شده و بدین منظور قوانین مربوط به حوزه زنان نیازمند بازنگری و تغییر جدی با توجه به شرایط روز دارد، مبارزه جدی با فساد، رانت و احتکار، آزادی مطبوعات و رسانه ها در فضای حقیقی و مجازی، به رسمیت شناختن حقوق شهروندی، تدوین قانون شفاف انتخابات به طوری که اعتماد ملت را به یک رقابت آزاد و منصفانه قانع سازد، روابط دوستانه و مبنی بر احترام متقابل دولت ها و ملت ها و گریز از خصومت با دیگر کشورها بر اساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت./