حکم تبرئه قاری قرآن( سعید طوسی) موجی از انتقادها را در فضای جامعه به وجود آورد. بسیاری از نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی و مردم قوه قضاییه را به بی عدالتی در این حکم متهم کردند. مهر ماه سال گذشته بود که او متهم به آزار جنسی چند نوجوان شناخته شد که روند کند پیگیری این پرونده بسیاری را  از صحت حکم آن ناامید کرده بود. محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی بارها در صفحات مجازی از عدم شفافیت در این پرونده و پیگیری نشدن آن توسط قوه قضاییه به شدت انتقاد کرده بود. با شنیده شدن تبرئه این قاری قرآن بسیاری از وضعیت رسیدگی به پرونده های متهمین شاکی شد و به نبود شفافیت در قوه قضاییه انتقاد کردند. حتی برخی از اصولگرایان هم از این حکم ناراضی بودند. احمد توکلی روز گذشته گفت که با شنیدن این حکم یکه خوردم. این اتفاق می تواند بیش از پیش به عدم اطمینان مردم به قوه قضاییه دامن بزند و در شرایطی که برخی از مردم امیدی به اطلاحات در جامعه ندارد می تواند بسیار خطرناک باشد.

به همین منظور به سراغ آذر منصوری، عضو شورای مرکزی جمعیت زنان مسلمان نو اندیش و حزب اتحاد ملت رفتیم تا از او در این باره پرسش کنیم.

*از نظر شما تبرئه سعید طوسی چه پیامدهایی می تواند در آینده داشته باشد؟ با توجه به ناآرامی های اخیر و نارضایتی تعدادی از مردم از حاکمیت کشور، فکر می کنید می تواند به ناامیدی جامعه دامن بزند؟

با توجه به اعترضات اخیر که در نوع خودش پس از انقلاب از لحاظ گستردگی جغرافیایی بی سابقه بود و باید در جای خود به صورت دقیق مورد بررسی قرار بگیرد، اگر باور داشته باشیم که با سرپوش گذاشتن بر آن می توانیم صورت مسئله را پاک کنیم، باید این انتظار را داشته باشیم که در سالهای آینده زنگ خطر برای ارکان حاکمیت کشور از جمله نهادهای انتخابی و انتصابی و یا جریان های سیاسی به صدا در خواهد آمد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین خاطر نشان کرد: فارغ از تعداد حضور معترضین در تظاهرات اخیر، همه گیر بودن آن می تواند نشان دهنده ناامیدی از تلاش هایی که در اصلاح ساختارهای موجود صورت گرفته را نشان دهد. علاوه بر آن می توان به بی اعتمادی به ساختارها هم که در شعارهای مردمی که در اعتراضات شرکت کرده بودند اشاره کرد. در چنین شرایطی هر گونه سخن گفتن و اظهار نظر کردن مقامات رسمی که تریبون هم در دست دارند( به خصوص نهادهای تصمیم گیرنده و صدا و سیما) می تواند پیامدهای منفی از جمله پمپاژ ناامیدی و یاس در میان مردم را به همراه داشته باشد و البته از سوی دیگر اگر تصمیمات درست گرفته شود می تواند این امیدواری را به جامعه القا کند که صدای اعتراضات مردم شنیده می شود و جامعه می تواند از مسیرهای موجود در ارکان حاکمیت اصلاحات مد نظر خود را پیگیری کند.

آذر منصوری گفت: حکم تبرئه سعید طوسی نیز باید در همین موارد مورد بررسی، نقد و آسیب شناسی قرار بگیرد. اولین مسئله این است که افکار عمومی به این موضوع به شدت حساس و جریحه دار شده بود و این مسئله بسیار مهمی است که به نظر می رسد به آن توجه کافی نشده است. این اتفاق به صورت مستقیم با حیثیت افراد ارتباط پیدا می کند و البته کمتر کسی که این جرات را به خود می دهد که از فرد خطا کار شکایت کند. به همان میزان که فرد مورد اتهام در معرض سو قرار می گیرد، رفتارهایی هم که با شخص شاکی صورت می گیرد می تواند ناپسند باشد و همین امر باعث می شود تا فرد شهامت شکایت کردن را به خود ندهد.

وی در پایان اظهار کرد : باید بگوییم، اخباری که در این باره منتشر شد نشان داد که هیچ گونه شفاف سازی در رابطه با این پرونده صورت نگرفته است و قاعدتا روندی که منجر به صدور حکم تبرئه ایشان شد این ابهام و سوالات را به وجود می آورد که مجموعه ای از رفتارها صورت گرفته تا شخص خاطی قوانین را دور بزند و در نهایت به شکایت شاکیان رسیدگی نشود. این حکم بیشترین آسیب را به جایگاه، اعتبار و موقعیت قوه قضاییه وارد می کند. نهادی که باید فریاد مردم را بشنود و آنها را پیگیری کند و در قضاوت و تصمیم گیری هایش عدالت را مبنای رفتار خود قرار دهد می بینیم که چنین چیزی را در این باره مبنای کار خود قرار نداده است. طبیعتا چنین احکامی اعتماد و امید مردم را نشانه می رود که این نشانه خوبی نیست.

منبع: جهان اقتصاد