از دو سه روز گذشته که اعلام شد قرار است رئیس‌جمهور درگفت‌وگوی زنده سیمای جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا کند، مجموعه‌ای از پیشنهادات و نظرات پیرامون محورهایی که باید در این گفت‌وگو به آنها پرداخته شود، مطرح شد. حتی مشاوران رئیس‌جمهور در شبکه توییتر اقدام به ‌نظرخواهی از مخاطبان خود کردند. طبیعی است که در چنین حالتی انتظارات از این گفت‌وگو گستره وسیعی را شامل می‌شود و به‌طور قطع حق مردم است که انتظارات خود را در این قالب مطرح کنند.

دوشنبه شب این گفت‌وگو با مجری‌گری رضارشیدپور برگزار شد. یکی از مجریان توانایی که از دور اول انتخابات همراهی خود را با رئیس‌جمهور نشان داده بود و تا‌کنون شواهدی مبنی بر عدم‌ همراهی او با دولت روحانی دیده نشده است.با درنظر داشتن این ملاحظه که نقدهایی هم که داشته را نمی‌توان ناقض این همراهی او دانست. او در گفت‌وگوی زنده دوشنبه شب در قامت یک مجری صدا و سیما حاضر شد.

دکتر روحانی اما در این گفت‌وگوی تلویزیونی با لحنی آرام و‌ صمیمانه با مجری و‌ مردم به گفت‌وگو نشست. از مشکلات گفت و هیچ‌یک از مشکلات را انکار نکرد و حتی بعد از طرح سؤالات خود به تشریح و توضیح بیشتر آنها پرداخت. شاید کلید واژه اصلی این گفت‌وگو‌ی صمیمانه را بتوان در کلماتی مانند دست- دولت و جیب- ملت و اینکه همه هزینه‌های دولت از جیب ملت پرداخته می‌شود، دانست. و ‌بعد از آن نیز پرداختن دقیق به موضوع مؤسسات مجاز و غیرمجاز مالی و اعتباری که دولت به‌خاطر طلبکاران مجبور شده است ۹۸درصد از طلب مردم از بانک‌ها را از جیب مردم و بیت‌المال بپردازد که معلوم هم نیست فردا روزی بتواند از سهامداران اصلی این مؤسسات این پول را پس بگیرد. مؤسساتی که بخش اصلی و عمده آنها در مشهد بود و زمینه‌ای هم فراهم شده بود تا مخالفان دولت، به‌رغم همه اقدامات راهگشایی که در این زمینه انجام داده است، آن را به دستاویزی برای حمله و فشار به روحانی و حتی طرح استعفای او‌تبدیل کنند و در نهایت مشهد را به کانون اولیه اعتراضاتی تبدیل کردند که ناگفته پیداست پس از یک هفته چه سمت‌وسویی به‌خود گرفت.

کشور در یک‌ماه گذشته با صحنه‌هایی مواجه شد که شاید در مخیله هیچ یک از تحلیلگران و کارگزاران نظام و حتی آنها که تصور می‌کردند با گران شدن تخم‌مرغ و راه‌اندازی تجمعات اعتراضی علیه گرانی فقط دولت را نشانه خواهند گرفت، نمی‌گنجید و ‌در فاصله کوتاهی خود نیز علیه اعتراض‌ها موضع گرفتند.‌ رئیس‌جمهور در این فاصله هم از حق اعتراض مردم سخن گفته بود، هم از حفظ حرمت و حقوق آنها و هم توجه حاکمیت و ارکان قدرت به شنیدن صدای مردم.بعد از این هیجانات نخستین اقدام باید حفظ ثبات و آرامش و تداوم امید در کشور باشد و با این رویکرد و ضرورت سخن گفت؛ به‌دور از هیجاناتی که بالطبع اقتضای چنین گفت‌وگوهایی نیست. به همین دلیل هم در این گفت‌وگو ‌نه از هیجانات خبری بود و نه از تبلیغات.

رئیس‌جمهور در دوشنبه شب هم از واقعیت‌ها گفت و‌هم از راهکارهایی که در بلندمدت و کوتاه‌مدت باید برای حل آنها به‌کار گرفته شود، با مردم صمیمانه سخن گفت و با آنها همدلی کرد. دکتر روحانی دوشنبه شب در جایگاه رئیس‌جمهوری سخن گفت که کشورش بیش از هر زمان به امید و آرامش و ثبات نیاز دارد.

حرف آخر؛ پیش از آنکه منتقد سخنان رئیس‌جمهور باشیم، باید منتقد کسانی بود که انتظارات از یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی را در حد نطقی هیجانی و تبلیغاتی یا مناظره‌ای چالش برانگیز بالا بردند. به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کنم از این پس با همین لحن اما بیشتر و با فاصله کمتر با مردم سخن بگوید.